องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางพัชรี สงคราม นายกองค์ก...
  วันที่ 17 พฤศจิการยน 2565 เวลา 9.00 น. นายภูมินท์ช...
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสถาพร สงคราม สมาชิกสภ...
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. นายโสภณ สุว...

 
รณรงค์ลดปริมาณและจัดทำขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
95 หมู่ที่ 10 บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 044-056455/โทรสาร 044-056455
E-mail : 6361502@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign