วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2565
จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างบริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม อบต. ตาเนิน (www.tanern.go.th) องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างบริการตัดต้นไม้รอบบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บวัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ ศพด. อบต.ตาเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาเนิน ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง