วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ สาย-สายชลประทานถึงหนองเรียบ-สายชลประทานถึงบ้านน้อยหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหัวบึงถึงหนองประดู่ปุ่ม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายสามหลัก-ทำนบพัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาเนินถึงโนนคูณ (สายเมืองพรม) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโกรกกุลาถึงหนองผักชี หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปลัดถึงแยก อบต.ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายยุทธถึงบ้านนายดำ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายว่อนถึงถนนดำ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบุญโฮมถึงสามแยกบ้านผู้ช่วยจิตตา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง