วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการสนับสนุนการเรียนรู้โบราณราชประเพณีในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุระดับตำบลในเขต ต. ตาเนิน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 -14 (สายที่ 1 สายหนองไข่เน่า และสายที่ 2 สายบึงปื้ด - ทางรถไฟ) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรทางเรียบลำห้วยสายโกรกมะเคร็งถึงสุดเขต หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรั้่วบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเบา อินอ่อน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-14 (สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ธีรพลถึงบ้านนางเพิ่ม) หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายโรงเรียนหนองแขมถึงบ้านนางนอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านปลัดถึงแยก อบต. ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง