วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการฝึกซ้อม โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างเหมาฝังกลบพร้อมปรับเกลี่ยบ่อขยะ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO สีขาว ทะเบียน กฉ-๖๒๖๗ ชย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการกลบฝังขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บน-281 ชย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสาธารณสุข (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
10  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและค่าติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง