องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสถาพร สงคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขตอำเภอเนินสง่า นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินพร้อมคณะผู้บริหาร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิกสภา อบ


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสถาพร สงคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขตอำเภอเนินสง่า นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินพร้อมคณะผู้บริหาร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิกสภา อบต.ตาเนิน และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรม งานประเพณีลอยกระทง ณ วัดบึงบริบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

2023-01-16
2022-12-27
2022-12-23
2022-12-15
2022-12-10
2022-12-05
2022-11-21
2022-11-17
2022-11-08
2022-11-03