องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 165 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]6
2 ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขัวญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 8 ธ.ค. 2565 ]4
3 การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร [ 14 พ.ย. 2565 ]33
4 การบังคับใช้แผน อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ครั้ง ที่ 2 [ 14 พ.ย. 2565 ]40
5 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ปี2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]12
6 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 4 พ.ย. 2565 ]30
7 เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 พบกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ขบวนแห่กระทง การประกวดกระทง รำวงย้อนยุค ณ วัดบึงบริบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ [ 26 ต.ค. 2565 ]59
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]26
9 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2565 ]35
10 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]36
11 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]40
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]53
13 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]52
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน (รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]82
15 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่และการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวการดำเนินงานของอบต.ตาเนิน [ 30 มี.ค. 2565 ]112
16 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน [ 25 มี.ค. 2565 ]124
17 รายงานการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 มี.ค. 2565 ]115
18 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันรับสินบน [ 23 มี.ค. 2565 ]148
19 ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินใสสะอาด" [ 10 มี.ค. 2565 ]92
20 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 มี.ค. 2565 ]98
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9