องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

 
 
 
 


 

ที่อยู่  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

95  หมู่ที่  10  บ้านเนินทอง  ตำบลตาเนิน  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  36130

เว็บไซต์  : www.tanern.go.th

โทรศัพท์  044-056455

โทรสาร   044-056455

E-mail  :  tanern6361502@gmail.com

Facebook  : ประชาสัมพันธ์  อบต.ตาเนิน

 
เวลาทำการ
08.30-16.30น.
 
E-mail
admin@tanern.go.th
 
 
 
 
ติดต่อสำนักงาน

044-056455

 
โทรสาร (Fax) 044-056455  
 
 
 
 สายตรงนายก 044-846254  
 สายตรงปลัด 044-846254