องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน 

ที่อยู่  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

95  หมู่ที่  10  บ้านเนินทอง  ตำบลตาเนิน  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  36130

เว็บไซต์  : www.tanern.go.th

โทรศัพท์  044-056455

โทรสาร   044-056455

E-mail  :  tanern6361502@gmail.com

Facebook  : ประชาสัมพันธ์  อบต.ตาเนิน

เวลาทำการ : 08.30-16.30น.

E-mail : admin@tanern.go.th

ติดต่อสำนักงาน : 044-056455

 สายตรงนายก : 044-846254
 
 สายตรงปลัด : 044-846254