องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้มอบผ้ากันเปื้อนให้กับตัวแทนผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดชุมชนตำบลตาเนินเพื่อรณรงค์ให้ผู้จำหน่ายสินค้าได้แต่งกายที่ถูกสุขลักษณะอนามั


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้มอบผ้ากันเปื้อนให้กับตัวแทนผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดชุมชนตำบลตาเนินเพื่อรณรงค์ให้ผู้จำหน่ายสินค้าได้แต่งกายที่ถูกสุขลักษณะอนามัยซึ่งได้รับการสนับสนุนผ้ากันเปื้อน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินสง่า

2023-01-16
2022-12-27
2022-12-23
2022-12-15
2022-12-10
2022-12-05
2022-11-21
2022-11-17
2022-11-08
2022-11-03