องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 27 ธันวาคม 2565 สำนักพัฒนาชุมชน อ.เนินสง่า ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบิติการเพื่อขยายผลสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมระดับตำบล และให้เกิดการบูรณาการภาคีเครือข่ายนั


วันที่ 27 ธันวาคม 2565 สำนักพัฒนาชุมชน อ.เนินสง่า ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบิติการเพื่อขยายผลสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมระดับตำบล และให้เกิดการบูรณาการภาคีเครือข่ายนักสื่อสารสังคม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

2023-11-28
2023-11-22
2023-11-17
2023-11-06
2023-11-01
2023-10-27
2023-10-18
2023-10-10
2023-10-10
2023-10-10