องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินพร้อมคณะผู้บริหาร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิกสภา อบต.ตาเนิน จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” จุดประสงค์หลักของการกำหนด


นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินพร้อมคณะผู้บริหาร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิกสภา อบต.ตาเนิน จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” จุดประสงค์หลักของการกำหนดให้มีวันเด็กแห่งชาติก็เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อปลูกฝังให้เด็กได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในสังคม ณ บริเวณ ลานดิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

2024-02-16
2024-02-16
2024-02-01
2024-01-15
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-27
2023-12-25
2023-12-25
2023-12-15