องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน และในนามประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเนินสง่า ได้จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการพัฒน


วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.

นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน และในนามประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเนินสง่า ได้จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจากทุกตำบลในเขตอำเภอเนินสง่า ณ วัดบึงบริบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ซึ่งกิจกรรมฯ ประกอบด้วย

- กิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข “การปลูกผักในวัด”

- การทำบุญถวายผ้าป่าในนาม “สตรีศรีเนินสง่า”

- การถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุ

ทั้งนี้ ได้การสนับสนุนกิจกรรมโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเนินสง่า และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินสง่า

2023-05-10
2023-05-03
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-13
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-21
2023-03-15
2023-03-15