องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น . คณะกรรมการ อนุกรรมการและคณะทำงาน ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงาน/ โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน


วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น . คณะกรรมการ อนุกรรมการและคณะทำงาน ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงาน/ โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

2023-05-10
2023-05-03
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-13
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-21
2023-03-15
2023-03-15