องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น . คณะกรรมการ อนุกรรมการและคณะทำงาน ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงาน/ โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน


วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น . คณะกรรมการ อนุกรรมการและคณะทำงาน ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงาน/ โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

2024-06-20
2024-06-19
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-29
2024-05-27
2024-05-24