องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 เวลา 9.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินในนามผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ นักเรียนผู้สูงอายุ ประจ


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 เวลา 9.00 น.

นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินในนามผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ นักเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

2024-02-16
2024-02-16
2024-02-01
2024-01-15
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-27
2023-12-25
2023-12-25
2023-12-15