องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 27 ตุลาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ออกพ่นยาฝอยละอองกำจัดยุงตัวแก่ ครั้งที่ 3 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านโกรกกุรา หมู่ 8


วันที่ 27 ตุลาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ออกพ่นยาฝอยละอองกำจัดยุงตัวแก่ ครั้งที่ 3 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านโกรกกุรา หมู่ 8 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

2024-02-16
2024-02-16
2024-02-01
2024-01-15
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-27
2023-12-25
2023-12-25
2023-12-15