องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


​​​​​​​วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เพื่อพิจารณ


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เพื่อพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลปผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

2024-02-16
2024-02-16
2024-02-01
2024-01-15
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-27
2023-12-25
2023-12-25
2023-12-15