องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นางวิไล สมพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมี นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน


วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นางวิไล สมพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
โดยมี นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

2024-04-15
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-27