องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน การวาดภาพ การระบายสี และมอบของขว


วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน การวาดภาพ การระบายสี และมอบของขวัญให้กับเด็กเยาวชน

โดยมี นายสถาพร สงคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขตอำเภอเนินสง่า ,นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินพร้อมคณะผู้บริหาร , กำนันผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภา อบต.ตาเนิน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ประชาชน และเด็กเยาวชน ตำบลตาเนิน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

2024-04-15
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-27