องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเนิน ด


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเนิน ดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างสินค้าหาสารปนเปื้อนทางเคมีในอาหาร 4 ชนิด (บอแรกซ์/ฟอร์มาลีน/สารกันรา/สารฟอกขาว) จากแผงร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าภายในตลาดชุมชนตำบลตาเนิน เพื่อเป็นแนวทางเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร ดังนี้ - ยาฆ่าแมลง 10 ตัวอย่าง (พริก คะน้า สลัด กวางตุ้ง ผักชี แตงกวา ถั่วฝักยาว พริกหยวก ขึ้นฉ่าย) - บอแรกซ์ 2ตัวอย่าง (ลูกชิ้น ไส้กรอกอีสาน) - สารกันรา 2 ตัวอย่าง (พริกแกง ผักกาดดอง) -สารเร่งเนื้อแดง 2 ตัวอย่าง (เนื้อหมู)
2024-04-15
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-27