องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอเนินสง่า พร้อมด้วยนางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน นายดาวเรือง แสงพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และตัวแทนสมาชิกกลุ่ม


วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอเนินสง่า พร้อมด้วยนางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน นายดาวเรือง แสงพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และตัวแทนสมาชิกกลุ่มพลังสตรีศรีสง่า ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง รายนายยง มะลิวัลย์ อายุ 77 ปี

ในการนี้ ได้ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวพร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว ในการดำเนินชีวิต ณ บ้านเลขที่ 33 บ้านหนองแขม หมู่ที่ 6 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมสนับสนุนการลงพื้นที่ในครั้งนี้

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-09
2024-04-29
2024-04-15
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-03