องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอเนินสง่า พร้อมด้วยนางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินสง่า และกลุ่มพลังสตรีศรีสง่า เข้าร่วมถ


วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอเนินสง่า พร้อมด้วยนางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินสง่า และกลุ่มพลังสตรีศรีสง่า เข้าร่วมถวายเพลพระในกิจกรรมงานวันสตรีสากล อำเภอเนินสง่า เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ณ วัดบ้านหนองเเขม หมู่ที่ 6 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีในการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้าน เพื่อให้สตรีได้รับความเสมอภาค มีความมุ่งมั่น สร้างความเสมอภาค ยุติธรรมในสังคม โดยสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายสตรีทุกระดับ มีความรู้ ความรักสามัคคี กล้าแสดงออกต่อส่วนรวม

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-09
2024-04-29
2024-04-15
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-03