องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เข้าร่วมกิจกรรมมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” โดยมีนางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธานพิธ


วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เข้าร่วมกิจกรรมมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” โดยมีนางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” โดยมอบให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มทอผ้า ทั้ง 4 ตำบล จำนวน 8 ชุด เพื่อนำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดสู่การขยายผลให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพต่อไป

ในการนี้ ประธานในพิธีฯ ได้นำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมุ่งมั่นจะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินสง่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ กลุ่มทอผ้าเขตอำเภอเนินสง่า และกลุ่มพลังสตรีศรีสง่า เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-09
2024-04-29
2024-04-15
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-03