องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เพื่อติดตามและประเมินสมรรถนะทางร่างกายของผู้ป่วยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบา


วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เพื่อติดตามและประเมินสมรรถนะทางร่างกายของผู้ป่วยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเนินสง่า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาเนิน

ทั้งนี้ ได้ร่วมส่งมอบรถเข็นนั่งสําหรับคนพิการให้คนพิการที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องช่วยคนพิการจากโรงพยาบาลชัยภูมิ ซึ่งได้รับการประสานงานโดยโรงพยาบาลเนินสง่า

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-09
2024-04-29
2024-04-15
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-03