องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


ขอเชิญชวน สืบสานประเพณี #ก่อเจดีย์ทราย ในวันอาทิตย์ ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.30 น. ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของไทย สืบสานต่อเนื่องประเพณีการก่อเจดีย์ทรายในเทศกาลสงกรานต์นั้น เป็น


ขอเชิญชวน สืบสานประเพณี #ก่อเจดีย์ทราย ในวันอาทิตย์ ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.30 น. ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของไทย สืบสานต่อเนื่องประเพณีการก่อเจดีย์ทรายในเทศกาลสงกรานต์นั้น เป็นสิ่งที่ชาวไทยพุทธปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่สมัยพุทธกาล...... ณ วัดบึงบริบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-09
2024-04-29
2024-04-15
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-03