องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 10 เมษายน 2567 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน


วันที่ 10 เมษายน 2567

นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้กิจกรรม “สงกรานต์ไทย สาดเสริมกำลังใจ ใส่ใจสุขภาพผู้สูงสูงอายุตำบลตาเนิน”

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ฯ ประกอบด้วย

- การรดน้ำขอพรจากนักเรียนฯ ที่มีความอาวุโส

- กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ

- กิจกรรมการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน / กีฬาที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร อบต.ตาเนิน พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ตาเนิน คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ตาเนิน ทั้ง 3 แห่ง , สมาชิกสภา อบต.ตาเนิน และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเนินสง่า ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมและการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินในครั้งนี้

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-09
2024-04-29
2024-04-15
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-03