องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 13 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีไทย ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์อันดีงามให้คงอยู่ไว้ให้คนรุ่นหลัง ร่วมทำบุญทางพระพุทธศาสนา


วันที่ 13 เมษายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีไทย ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์อันดีงามให้คงอยู่ไว้ให้คนรุ่นหลัง ☀️ร่วมทำบุญทางพระพุทธศาสนา

☀️สรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันปีใหม่ไทย

☀️รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

☀️ร่วมทำบุญและถวายผ้าป่า

☀️ขบวนแห่ผ้าป่ารอบบึงบริบูรณ์ (รถแห่ดนตรีสด

☀️ร่วมสนุกสานกับปาร์ตี้โฟม

ณ วัดบึงบริบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-09
2024-04-29
2024-04-15
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-03