องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันเสาร์ที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดย นายสถาพร สงคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขตอำเภอเนินสง่า นางพัชรี สงคราม นายกองค์


วันเสาร์ที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดย นายสถาพร สงคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขตอำเภอเนินสง่า นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินพร้อมคณะผู้บริหาร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิกสภา อบต.ตาเนิน และประชาชน ร่วมดำเนินงาน ณ วัดบึงบริบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-09
2024-04-29
2024-04-15
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-03