องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
โอทอป สินค้าชุมชน

รูปผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด หมายเหตุ 
   ไข่เค็ม

     
ไข่เค็ม(OTOP)*    
   ไข่เค็มพอกดินสอพองเสริมเกลือไอโอดีน
 

ไข่เค็มพอกดินสอพองเสริมเกลือไอโอดีน (รหัสโอทอป 361500204701)

 

 

ภาพจากการคัดสรร OPC 2552 ระดับ.. 
  ไข่เค็มพอกดินสอพองเสริมไอโอดีน (ดิบ) ผลผลิตจากไข่เป็ดมาแปรรูปเป็นไข่เค็มซึ่งพอกด้วยดินสอพองเสริมไอโอดีน (ดิบ)
ราคาขายส่ง 35 บาท
ราคาขายปลีก 40 บาท 
ราคาขายส่ง 10 ใบ 35 บาท.. 
  ไข่เค็มพอกดินสอพองเสริมไอโอดีน
 
ผลผลิตจากไข่เป็ดมาแปรรูปเป็นไข่เค็ม
ราคาขายส่ง 18 บาท
ราคาขายปลีก 20 บาท 
ราคาขายส่ง 5 ฟองต่อ 18 บาท รา.. 
  ไข่เค็มพอกดินสอพองเสริมไอโอดีน ผลผลิตจากไข่เป็ดแปรรูปเป็นไข่เค็ม ซึ่งพอกด้วยดินสอพองเสริมไอโอดีน
ราคาขายส่ง 35 บาท
ราคาขายปลีก 40 บาท 
ราคาขายส่ง 10 บาทต่อ 35 บาท..