องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 
 
  นายปณวัฒน์  ประกายเพชร  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน  
  โทร.091-016-8466  
นางสาวประกามาต  เสวกานันท์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน