องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๕๘-๐๐๔ สายบ้านบึงสง่า-บ้านม่วง บ้านบึงสง่า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตาเนิน [ 24 เม.ย. 2563 ]158
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๘-๐๐๒ สายบ้านเนินทอง-บ้านโนนไร่ ช่วงที่ ๑ บ้านเนินทอง หมู่ที่ ๑๐ - บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภ [ 21 ม.ค. 2562 ]158
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๕๘-๐๐๒ สายบ้านเนินทอง-บ้านโนนไร่ ช่วงที่ ๒ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ – บ้านโนนไร่ หมู่ที่ ๓ กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๒๕๐ ม. หนา ๐๑๕ ม. ลูกรังไหล่ทาง ๐๕๐ ม. [ 24 ธ.ค. 2561 ]155
4 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 31 ต.ค. 2560 ]158
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี [ 28 ก.ย. 2560 ]153
6 โครงการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ [ 28 ก.ย. 2560 ]154
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหนูชัยถึงบ้านพ่อทองสุข แตงทรัพย์ หมู่ที่ 8 บ้านโกรกกุลา [ 15 ส.ค. 2560 ]200
8 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินสายหน้าบ่อขยะถึงแยกโนนขี้กลิ้ง บ้านเนินเพชร หมู่ที่ 14 ตำบลตาเนิน [ 15 ส.ค. 2560 ]201
9 1. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-14 บ้านตาเนิน หมู่ที่ 1 ตำบลตาเนิน [ 15 ส.ค. 2560 ]159
10 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-14 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนิน [ 15 ส.ค. 2560 ]215
11 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายนานายยวน สมศรี ถึงหนองประดู่ปุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน [ 15 ส.ค. 2560 ]107
12 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายโรงเรียน-โรงสีชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน [ 15 ส.ค. 2560 ]161
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมหวังถึงบ้านนางเหลือง หมู่ที่ 7 บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน [ 15 ส.ค. 2560 ]107
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายทวี-หนองเรือ หมู่ที่ 11 บ้านบึงสง่า [ 15 ส.ค. 2560 ]149
15 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-14 บ้านราชภูมิ หมู่ที่ 13 ตำบลตาเนิน [ 15 ส.ค. 2560 ]110
16 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านบึงสง่า หมู่ที่ 11 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ [ 4 ส.ค. 2560 ]232
17 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ [ 25 เม.ย. 2560 ]116
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายหน้าวัดบึงบริบรูณ์ถึงบ้านนายหลวย ม.12 [ 25 เม.ย. 2560 ]160
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง ทล.2180-บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 [ 25 เม.ย. 2560 ]109
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมลทิน บ้านหนองแขม หมู่ที่ 6 [ 25 เม.ย. 2560 ]148
 
หน้า 1|2|3|4