องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำทิ้งบ้านนายทองดี สีดาวงษ์ ซอยศาลา SML หมู่ที่ 1 [ 24 เม.ย. 2560 ]123
22 โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน (กองคลัง) อบต.ตาเนิน [ 11 ม.ค. 2560 ]111
23 ประกาศราคากลางโีครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 7 [ 13 ต.ค. 2559 ]108
24 ประกาศราคากลางโีครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 9 [ 13 ต.ค. 2559 ]105
25 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระหลวง หมู่ที่ 7 บ้านโนนคูณ [ 21 ก.ค. 2559 ]110
26 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองแขม [ 21 ก.ค. 2559 ]112
27 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเคปซิลเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านตาเนิน - บ้านช่อระกา [ 12 พ.ค. 2559 ]101
28 ประกาศราคากลางจัดซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม [ 10 ก.พ. 2559 ]110
29 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 [ 18 ม.ค. 2559 ]107
30 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองประดู่ปุ่ม หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง [ 18 ม.ค. 2559 ]110
31 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองแขม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม [ 18 ม.ค. 2559 ]107
32 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยโกรกมะเคร็ง หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบรูณ์ [ 18 ม.ค. 2559 ]105
33 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. /ลาดยาง หมู่ที่ 2 [ 18 ม.ค. 2559 ]111
34 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 [ 18 ม.ค. 2559 ]142
35 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสำนักงาน อบต. ตาเนิน [ 18 ม.ค. 2559 ]103
36 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 [ 18 ม.ค. 2559 ]108
37 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. /ลาดยาง หมู่ที่ 4 [ 18 ม.ค. 2559 ]139
38 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 [ 18 ม.ค. 2559 ]107
39 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกบึงปื๊ด หมู่ที่ 11 บ้านบึงสง่า [ 18 ม.ค. 2559 ]111
40 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้าน บึงสง่า [ 18 ม.ค. 2559 ]107
 
|1หน้า 2|3|4