องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนยุทธศาตร์การพัฒนา พ.ศ.2559-2563 [ 5 มิ.ย. 2562 ]279
2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ๒๕๕๕-๒๕๕๙ [ 15 ก.ย. 2554 ]263
3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนการศึกษา ปี 2555 [ 14 ก.ย. 2554 ]276
4 โครงสร้างหลักสูตร (ส่วนการศึกษา) [ 11 มิ.ย. 2553 ]265
5 แผนุยุทธศาสตร์พัฒนาสามปี [ 11 ก.ย. 2552 ]254