องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 20 ก.ค. 2565 ]67
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 20 ก.ค. 2565 ]15
3 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรั่ปชั่น ประจำปี 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]113
4 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]136
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]129
6 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 2562-2564 [ 5 มิ.ย. 2562 ]203
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]187
8 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 5 มิ.ย. 2562 ]200
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่องแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.262-2564) [ 5 มิ.ย. 2562 ]244