องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทุจริต [ 4 เม.ย. 2565 ]119
2 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]109
3 ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ [ 17 มี.ค. 2565 ]117
4 ประชุมประชาคมหมู่บ้านการปรับปรุงแผนพัฒนาท้อถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]124
5 ประชุมประชาคมหมู่บ้านการปรับปรุงแผนพัฒนาท้อถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]121
6 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต [ 24 ก.พ. 2565 ]118
7 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]128
8 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 21 ก.พ. 2565 ]124
9 คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]117
10 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 19 เม.ย. 2564 ]175