องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 19 ม.ค. 2566 ]7
2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 30 พ.ย. 2565 ]11
3 การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทุจริต [ 4 เม.ย. 2565 ]148
4 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]136
5 ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ [ 17 มี.ค. 2565 ]144
6 ประชุมประชาคมหมู่บ้านการปรับปรุงแผนพัฒนาท้อถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]153
7 ประชุมประชาคมหมู่บ้านการปรับปรุงแผนพัฒนาท้อถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]156
8 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต [ 24 ก.พ. 2565 ]150
9 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]160
10 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 21 ก.พ. 2565 ]155
11 คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]148
12 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 19 เม.ย. 2564 ]207