องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 
แนะนำ นักเรียน ลดปริมาณและจัดทำขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
 
ปฐมนิเทศน์โรงเรียนผู้สูงอายุ
 
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินเป็นประธานพิธีเปิ
 
รณรงค์ลดปริมาณและจัดทำขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
 
งานประเพณีลอยกระทง ณ วัดบึงบริบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
 
รำบวงสรวง งานเจ้าพ่อพญาแลอำเภอเนินสง่า ปี 2565
 
รำถวายเจ้าพ่อพญาแล
 
รำบวงสรวง งานเจ้าพ่อพญาแลอำเภอเนินสง่า ปี 2565
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
 
โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
 
ประชาคมอาเซียน ASEAN
 
เดินขบวน โควิด
 
เปิดกิจกรรมกีฬา