องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้ม่สวนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 22 ก.พ. 2565 ]165
22 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้มีผู้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 22 ก.พ. 2565 ]167
23 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 22 ก.พ. 2565 ]172
24 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]168
25 มอบหมายงานแต่ละส่วน [ 31 ธ.ค. 2562 ]290
26 รักษาราชการแทนนายก อบต [ 19 ก.ค. 2562 ]290
27 รักษาราชการแทนปลัด [ 19 ก.ค. 2562 ]249
28 มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 16 ก.ค. 2562 ]223
29 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ [ 10 ต.ค. 2560 ]238
30 รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง [ 18 ก.ค. 2560 ]232
31 รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา [ 13 ก.ค. 2560 ]225
32 รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 18 ก.พ. 2559 ]222
33 แผนส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี [ 5 ก.พ. 2559 ]225
34 รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง [ 13 ม.ค. 2558 ]234
 
|1หน้า 2